Citáty od Aristotela


Možno ťa zaujme:

www.Serialis.sk

www.Najlepsie.eu

www.Filmy.Najlepsie.eu

www.Fit-Life.sk 

 

Vtipy, citáty filozofov, SMS priania, hádanky a básničky najlepšie. Úplne zadarmo.


Citáty od Aristotela

 


 

Celok je to čo má počiatok, stred a koniec.

môj obrázok

 

 

Človek je tvor spoločenský.

môj obrázok

 

 

Jedna lastovička jar nespraví.

môj obrázok

 

 

Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.

môj obrázok

 

 

Kto chce správne poznávať, musí najprv správnym spôsobom pochybovať.

môj obrázok

 

 

Len štát, v ktorom sú si všetci rovní pred zákonom, môže byť naozaj silný.

môj obrázok

 

 

Ľudia nedokážu nepretržite pracovať, potrebujú odpočinok. Ale odpočinok nie je ešte konečným cieľom.

môj obrázok

 

 

Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladáme za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.

môj obrázok

 

 

Milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe.

môj obrázok

 

 

Na prvom mieste má byť krása, nie zverská divosť.

 

 

Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť.

môj obrázok

 

 

Nemiluje ten, kto nemiluje vždy.

môj obrázok

 

 

Nie je to voľný čas, ktorý je hranicou práce, ale je to práca, ktorá je hranicou voľného času. Ten sa má naplniť umením, vedou, a predovšetkým filozofiou.

môj obrázok

 

 

O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.

môj obrázok

 

 

Potešenie je znamením životnej sily.

môj obrázok

 

 

Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.

môj obrázok

 

 

Príroda nerobí nič bezdôvodne.

môj obrázok

 

 

Skúsenosť na rozdiel od vedenia vie, ale nevie, prečo.

môj obrázok

 

 

Šťastie prináleží tým, ktorí si vystačia sami.

môj obrázok

 

 

Telesná výchova má predchádzať rozumovú výchovu.

môj obrázok

 

 

To je lepšie, čo je bližšie k najlepšiemu.

môj obrázok

 

 

Vo všetkých veciach prírody existuje niečo nádherné.

môj obrázok

 

 

Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.

môj obrázok

 

 

Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou. Je spojené s námahou a nutnosťou.

môj obrázok

 

 

Základom demokratického štátu je sloboda.

môj obrázok

 

 

Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.

môj obrázok 

www.Fit-Life.sk Doplnky výživy pre športovcov